Jenaplanonderwijs in stamgroepen

Wij zijn een Katholieke Jenaplanschool. Wij werken met ‘heterogene stamgroepen’. Groepen waar jongens en meisjes van uiteenlopende leeftijden met elkaar werken. We kiezen hier bewust voor omdat we in ons onderwijs juist uit willen gaan van de verschillen in ontwikkeling.
Wij stellen ons ten doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Door onze persoonlijke aandacht dragen wij bij aan de ontplooiing van de mogelijkheden en talenten van ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd.

Samen met onze partner (Kindercentrum Almere) vormen wij een integraal kindcentrum.
Binnen ons kinderdagverblijf hebben we plek voor baby’s van 0-2 jaar en peuters van 2-4 jaar. Vanuit het kinderdagverblijf kan uw kind in de 3+ groep terecht en bij ons naar school doorstromen. Na schooltijd bieden we drie BSO in thema aan: zwemmen, sporten en chillen. Een gratis en gezonde warme maaltijd is hierbij inbegrepen.
Wij zijn geopend van 7:00 tot 19:00 uur.

Bouwen

De school is ingedeeld in twee ‘bouwen’. Tijdens de periode op de basisschool doorlopen de kinderen achtereenvolgens de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. De leerlingen blijven twee jaar in dezelfde bouw welke uit twee leerjaren bestaat. Het ene jaar ben je de jongste van de groep en een jaar later ben je de oudste van de groep. Deze groep wordt stamgroep genoemd. Ze krijgen bijna alle ‘lessen’ binnen deze stamgroep en houden in principe twee jaar dezelfde stamgroepleider(s).

In het schooljaar 23-24 zijn wij gestart met 6 stamgroepen:

  • de Gele Slingerapen – Groep 1-2
  • de Roze Panters – Groep 1-2
  • de Groene Krokodillen – Groep 3-4
  • de Witte Dolfijnen – Groep 4-5
  • de Bruine Beren – Groep 7
  • de Zwarte Zwanen – Groep 6-8

Door veel overleg tussen de bouwen proberen we het schoolleven van het kind vloeiend te laten verlopen. Alhoewel elke bouw een specifieke sfeer met zich meedraagt, willen we de kinderen de overstap van de ene naar de andere bouw zo soepel mogelijk laten ervaren. De kinderen wordt de gelegenheid geboden hierin te groeien.

Onderwijs waar wij trots op zijn

Op ’t Schrijverke stellen wij ons ten doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Door onze persoonlijke aandacht dragen wij bij aan de ontplooiing van de mogelijkheden en talenten van ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd. In onze school werken wij in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Tegelijkertijd staat ons onderwijs midden in de wereld: binnen de klas is er aandacht voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken vinden we het belangrijk dat er door de hele school een duidelijke pedagogische en didactische lijn aanwezig is.

’t Schrijverke, het integraal kindcentrum waar je samen verder groeit!

Onze visie is dat we samen groeien en je mag zijn wie je bent. Ons onderwijs geven wij dagelijks vorm vanuit drie kernwaarden:
Wij zijn positief, respectvol en creatief.

Op onze pagina visie kunt u hier meer over lezen.