Op ‘t Schrijverke hebben wij een vijf gelijke dagen rooster. Onze schooltijden zijn van 8:30 uur t/m 14:00 uur

De school is elke morgen tien minuten voor de start van de lessen open.

Om 8:20 uur gaat de eerste bel en mogen de kinderen naar binnen. De kinderen gaan naar de eigen groep. De stamgroepleider van uw kind staat dan bij de deur van de stamgroep en begroet uw kind. Om 08:30 uur beginnen we met het programma. De volgende regels zijn verder voor eenieder van belang:

  • De kinderen komen op tijd op school. Er wordt een absentielijst bijgehouden.
  • Wanneer kinderen regelmatig te laat op school komen, wordt er contact met de ouders opgenomen.
  • Wanneer u zeker weet dat uw kind te laat komt, geeft u dit dan door via Parro.
  • U kunt uw kind ziekmelden via Parro.
  • Wilt u de leerkracht van uw kind vóór 8:30 uur op de hoogte brengen als uw kind afwezig is.
  • Wanneer u voor uw kind vrijaf wilt, dan vraagt u dat vroegtijdig aan bij de schoolleiding (zie rubriek ‘verlof’).
  • Leerplicht geldt voor alle kinderen van 5 jaar en ouder.
  • Wanneer uw kind afwezig is en er is geen bericht van de ouders gekomen, dan neemt de school in de regel dezelfde dag contact op met de ouders.