De tweede pijler van onze school

De katholieke identiteit

Vanuit de katholieke identiteit hebben we respect voor al het leven om ons heen. De katholieke grondslag impliceert dat we aandacht hebben voor alle leerlingen op ’t Schrijverke. We houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren dat die verschillen er zijn. De katholieke grondslag houdt verder in dat we aandacht hebben voor “de mens als geheel”. Dat vindt zijn weerslag in het leerproces.

Er werken ook niet katholiek leerkrachten op de SKO-scholen. Zij onderschrijven de algemeen katholieke uitgangspunten.

Trefwoord

Vanuit het katholieke geloof leren we de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met elkaar. We maken hiervoor gebruik van de methode “Trefwoord”. Deze methode werkt op basis van thema´s, die in een kalender worden aangeboden. In een doorgaande lijn komen ieder schooljaar meerdere thema’s aan bod. Deze thema’s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van kinderen en kunnen zo invloed hebben op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan. Dit alles in de vorm van verhalen, gedichtjes en gesprekken. Deze verhalen zijn zowel gebaseerd op het hier en nu als op de verhalen die in de Bijbel voorkomen.

Middels deze thema’s wordt inhoud gegeven aan de levensbeschouwelijke vorming van kinderen. Binnen deze levensbeschouwelijke vorming is ruimte voor niet-katholieke kinderen. Van iedereen wordt gevraagd om respectvol om te gaan met ieders levensbeschouwing en wordt verwacht de katholieke identiteit te onderschrijven.