PBS op onze school

PBS staat voor Schoolwide Positive Behavior Support. Dit is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Het doel van PBS is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren. PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag.

Het team van ’t Schrijverke heeft drie gemeenschappelijk waarden vastgesteld: veilig, verantwoordelijk en respect. Op basis van deze drie kernwaarden zijn er gedragsverwachtingen met elkaar afgesproken. Deze gedragsverwachtingen leren de leerlingen in gedragslessen aan waardoor de leerlingen beter weten wat er in en om de school van hen wordt verwacht. Er ontstaat zo een veilig, voorspelbaar klimaat waarin de nadruk ligt op gewenst gedrag. Het gewenste gedrag wordt positief bekrachtigd en ongewenst gedrag wordt eenduidig omgebogen.

PBS voor en door de leerlingen

Op scholen waar SWPBS wordt ingezet is het volgende gebleken:

Leerlingen:

  • voelen zich veiliger
  • gedragen zich sociaal vaardiger
  • vertonen minder probleemgedrag
  • laten betere schoolprestaties zien
  • worden minder vaak de klas uitgestuurd
  • hebben daardoor meer effectieve leertijd
  • worden minder vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld
  • voelen zich meer betrokken bij het leerproces
  • leren daardoor beter lezen

Onze leerlingenraad, het ‘Kidsteam’, vervult ook een belangrijke rol in de bijdrage aan een positieve sfeer in de school en groep.